CENNÍK na školský rok 2023/24 platný od 4. 9. 2023

 

LATINO DANCE  •  DETI A DIEVČATÁ


Školné sa uhrádza polročne vopred a je nevratné.

 

LATINO DANCE  •  ŽENY


Ročné predplatné je možné uhradiť v dvoch splátkach. V prípade zrušenie ročného predplatného v priebehu kurzu
- 50% storno zo zostávajúceho počtu lekcií ku dňu odhlásenia.

 

FITNESS & RELAX  •  ŽENY


Na tieto lekcie sa prihlasuje zaslaním správy (sms alebo whatsup) na 0905 557113 do 12.00 h v deň konania lekcie.
Ak pošlete správu po 12.00 h, alebo prídete na cvičenie bez prihlásenia, doplatok 2 EUR.

 

 

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU


                                 


                                     


                                

 

 

Top