CENNÍK NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22

platný od 1. januára 2022


 

LATINO DANCE PRE DETI A DIEVČATÁ


Polročné školné nezahŕňa :
-  príspevok 25 EUR na zapožičanie a údržbu kostýmov
-  tréningový set pre nových členov  •  viď nižšie cenník tanečnej obuvi a oblečenia

Noví členovia  →  pri nástupe v priebehu školského roka platíte iba alikvótnu čiastku školného.

Aktívnym členom sa stávate po jednom kalendárnonm roku po absolvovaní :
-  I. polroku  /  absencia max 10%
-  II. polroku  /  absencia max 10%
-  absolventského vystúpenia  /  sobota 11. 6. 2022 - Dom kultúry Dúbravka
denného tábora pre kategóriu MINI  /  1. - 5. 8. 2022, Dúbravka  /  úhrada zálohy 65 EUR do 31. 5. 2022
týždenného sústredenia pre kategórie od KIDS po GROUP  /  21. - 26. 8. 2022, Častá - Píla  /  úhrada zálohy 65 EUR do 31. 5. 2022
-  po úhrade zálohy na nasledujúci školský rok vo výške 50 EUR do 31. 5. 2022

 

LATINO DANCE PRE ŽENY

 

FITNESS & RELAX PRE ŽENY

Na tieto lekcie sa prihlasuje zaslaním správy (whatsup, sms) na 0905 557113 do 12:00 h v deň konania lekcie. Prihlásenie je záväzné.
Na ZUMBU a HEALTHY BODY minimálny počet prihlásaných = 5 osôb.

 

 

TRÉNINGOVÁ OBUV A OBLEČENIE

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU

 


HLAVNÝ PARTNER                    


 

ĎALŠÍ PARTNERI
 

                                                                                 

 

Top