CENNÍK NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22 platný od 13. 9. 2020


 

LATINO DANCE  ●  PRE DETI A DIEVČATÁ


Polročné školné nezahŕňa príspevok 25 EUR/polrok na šitie a údržbu kostýmov a tréningový sek - tanečnú obuv a oblčenie La Dansa®
Aktívne členstvo - po absolvovaní 1. polroku, 2. polroku (absencia max 10%), absolventského vystúpenia a denného tábora (vek 4 - 8)
alebo týždenného tanečného sústredenia (vek 9 - 25).

 

LATINO DANCE  ●  PRE ŽENY


Výpočet predplatného = počet lekcií x EUR/h x 1,5 h (jedna lekcia = 90 minút).
Pri zrušení kurzu v jeho priebehu 50% storno zo zostávajúceho početu lekcií ku dňu zrušenia kurzu.
Mierne pokročilé - dva po sebe absolvované roky.

Pokročilé - tri a viac po sebe absolvovaných rokov.

 

FITNESS & RELAX  ●  PRE ŽENY


Deti od 7 do 11 rokov 15% zľava.
Členovia La Dansa School 50% zľava.

 

TRÉNINGOVÁ OBUV A OBLEČENIE

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU

 

HLAVNÝ PARTNER

                    


 

ĎALŠÍ PARTNERI
 

                               

 

Top