CENNÍK NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/22 platný od 13. 9. 2021


 

LATINO DANCE  ●  PRE DETI A DIEVČATÁ


Polročné školné nezahŕňa príspevok :
-  25 EUR/polrok na šitie a údržbu kostýmov

-  tréningový sek = tanečnú obuv a oblečenie La Dansa®  - cenník viď nižšie

Aktívnym členom sa stávate po absolvovaní :
-  1. polroku (absencia max 10%)
-  2. polroku (absencia max 10%)
-  absolventského vystúpenia (v polovici júna)
-  denného tábora na konci júla (vek 4 - 7) alebo týždenného tanečného sústredenia na konci augusta (vek 8 - 25)

 

 

LATINO DANCE  ●  PRE ŽENY


Výpočet predplatného = počet lekcií x EUR/h x 1,5 h (jedna lekcia = 90 minút).
Pri zrušení kurzu v jeho priebehu 50% storno zo zostávajúceho početu lekcií ku dňu zrušenia kurzu.
Mierne pokročilé - dva po sebe absolvované roky.

Pokročilé - tri a viac po sebe absolvovaných rokov.

 

FITNESS & RELAX  ●  PRE ŽENY


Deti od 7 do 11 rokov 15% zľava.
Členovia La Dansa School 50% zľava.

 

TRÉNINGOVÁ OBUV A OBLEČENIE

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU

 

HLAVNÝ PARTNER

                    


 

ĎALŠÍ PARTNERI
 

                               

 

Top